Değerli hastalarımız;

Sağlık hizmetlerinin herkese eşit ve etkili bir şekilde ulaşabilmesi için atılan en önemli adımlardan birisi sağlık hizmetinin olması gereken basamakta verilmeye başlanmış olmasıdır.

Aile Sağlığı merkezimizde;

Bebek, çocuk ,gebe ve yaşlılara bağışıklama hizmetleri dediğimiz aşılama ve bunların takibi
Aile planlaması hizmetleri,
15-49 yaş kadın sağlığı izlemleri,
Obezite izlemleri ve takibi,
Kronik hastalıkların (diyabet,hipertansiyon,kalp hastalıkları vb.) izlem ve takibi
Gebe izlem ve takibi,
Birinci basamakta yapılması gereken laboratuar hizmetleri,
Pansuman enjeksiyon hizmetleri,
Birinci basamak ayaktan teşhis ve tedavi hizmetlerini kapsayacak şekilde poliklinik hizmetleri,
Evde bakım hastası tanımına uyan hastalarımıza birinci basamakta verilmesi gereken evde sağlık hizmeti ,
Uygun görülen kişilere sürücü olur, işe giriş raporlarının düzenlenmesi, bu raporları düzenlerken uygun görülmeyen vermekte olduğumuz hizmet kapsamı dışında yapılması gereken tetkik ve diğer işlemler için ikinci basamağa (Hastanelere) uygun branş hekimlerine sevk işlemleri yapılmaktadır.

Sağlıklı yaşam insanların en doğal hakkıdır ve bu husus  Anayasa’nın 56. maddesiyle de teminat altına alınmıştır.

Anayasanın 56. Maddesiyle güvence altına alınan sağlıklı yaşam hakkını kullanmak istiyorsak vatandaş olarak hepimiz  sağlık kontrollerinimizi zamanında yaptırmalı çok geç olmadan gereken tedbirleri almalıyız. Bu bağlamda Aile hekiminiz size ulaşmadan bebeklerinizin, gebelerinizin aşılarını izlemlerini, 15-49 yaşları arasındaki kadın hastalarınızın sağlık kontrollerini, aile hekiminize ve aile sağlığı ebenize zamanında ulaşarak gerekli bilgileri almalısınız.

Unutmayın ki, Aile Hekimi olarak bizler; sizlerin yardımı ve desteği olmadan sizin sağlığınıza çok fazla bir şey katamayız.

Hizmetlerimiz

Verilen hizmetler arasında:

Muayene, düzenli kullanılan ilaçların yazılması, laboratuvar, aile planlaması hizmetleri, gebe takibi, bebek takibi, aşılama, acil müdahele, enjeksiyon, pansuman vb. hizmetler yer almaktadır.

  • Poliklinik hizmetleri
  • Koruyucu Sağlık Hizmetleri
  • 15-49 Yaş Kadın İzlemleri
  • Gebe ve Lohusa İzlemleri
  • Bebek ve Çocuk İzlemleri
  • Obezite İzlemleri
  • Aile Planlaması Hizmetleri
  • Enjeksiyon ve Pansuman Hizmetleri
  • Tetkik ve Tahlil Hizmetleri

Önemli Telefonlar

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
0 258 265 62 63

Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü
0 258 518 11 20